kunstgalerie

anton dona

OM AAN TE RAKEN ...
Steeds opnieuw raak ik gefascineerd door abstracte vormen met een intense innerlijke spanning: een druppel, een ei, een boon ....

Ogenschijnlijk zijn het eenvoudige vormen, maar juist die eenvoud is voor mij spannend en boeiend genoeg.

Ik werk graag in Belgische of Ierse hardsteen, of in een andere 'stevige' steen.  Dit materiaal biedt mij ruimschoots de mogelijkheid om op traditionele wijze met hamer, beitel, vijl en dergelijke 'en taille directe' een beeld te kappen. In de huid van het beeld laat ik graag nog de sporen van de gebruikte gereedschappen zien: mijn handschrift.

Sinds vele jaren is Gerard van Rooij mijn leermeester. Zijn vormentaal, zijn eenvoud en zijn vakmanschap blijven me inspireren.